• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

2018-06-20

Spotkanie informacyjne "Zatrudnianie cudzoziemców"

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne na temat : „Zatrudniania cudzoziemców”

2018-06-20

Projekt partnerski realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Projekt partnerski realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pod nazwą „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”

2018-06-07

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (III)"

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (III)"

Zobacz wszystkie aktualności

Oferty pracy

Zobacz wszystkie oferty pracy

Najnowsze formy aktywizacji

Nie znaleziono aktywnych form.

Zobacz wszystkie formy aktywizacji
Utworzono: 2014-06-18 14:49 | Redagował: Katowice IntraCOM 2014-06-18 14:49
Odwiedziny: 733578

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl