• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

2016-08-18

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy Filia Chojnów - Środki finansowe w ramach refundacji z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy Filia Chojnów informuje, że Urząd otrzymał środki finansowe z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych między 30 a 50 r. ż., które spełniają dodatkowo przynajmniej 1 z podanych kryteriów zgodnie z art. 49

2016-08-18

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy Filia Chojnów zaprasza do składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapraszamy osoby bezrobotne między 30 a 50 r. ż., które spełniają dodatkowo przynajmniej 1 z podanych kryteriów zgodnie z art. 49

Zobacz wszystkie aktualności

Oferty pracy

Zobacz wszystkie oferty pracy

Najnowsze formy aktywizacji

Nie znaleziono aktywnych form.

Zobacz wszystkie formy aktywizacji
Utworzono: 2014-06-18 14:49 | Redagował: Katowice IntraCOM 2014-06-18 14:49
Odwiedziny: 430692

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl